top of page

Živé stavby z vrby neboli vrbové stavby od naplot.cz

Živé stavby z vrby - Vrbové stavby
Živé stavby z vrby - Vrbové stavby
Altán s korunou
Živé stavby z vrby - Vrbové stavby
Živé stavby z vrby - Vrbové stavby
Živé stavby z vrby - Vrbové stavby
Živé stavby z vrby - Vrbové stavby
Živé stavby z vrby - Vrbové stavby
Živé stavby z vrby - Vrbové stavby
Živé stavby z vrby - Vrbové stavby
Živé stavby z vrby - Vrbové stavby
Živé stavby z vrby - Vrbové stavby
Živé stavby z vrby - Vrbové stavby
Vrbové oblouky z živé vrby
Vrbové sochy z živé vrby
Další produkty
Vrbový živý plot
Vrbové bludiště z živé vrby
Vrbové zastínění pískoviště - altán z živé vrby
Živý vrbový slunečník
Vrbový altán s korunou
Hlavové vrby
Vrbové igloo z živé vrby
Vrbové teepee z živé vrby
Vrbové tunel z živé vrby

Pomocí živých prutů z vrby vytvoříme na vaší zahradě zelený altán, teepee, tunel či igloo. Skrýš, která bude růst s vámi i vašimi dětmi. Meditativní prostor, který poskytne v parném létě tolik hledaný stín a vaší zahradě dodá zcela nový neotřelý rozměr. Plot, který nepotřebuje stavební povolení a je ihned 3 metry vysoký a neprostupný. 

Co jsou to živé vrbové stavby? 

 

Vrbové stavby jsou živé herní prvky, objekty nebo ploty vytvořené z prutů speciálně vyšlechtěné vrby, kterou pro tyto účely pěstujeme na vlastních plantážích. Vrbové pruty jsou ohýbány, propleteny a svázany do požadovaných tvarů. Živé stavby se staví během doby vegetačního klidu z prutů o délce až 7 metrů. Vrbičky pak čekají na jaro, kdy po celé jejich délce začnou vyrážet zelené výhonky. 

Na přelomu března a dubna začínají rašit první listy, během dalšího měsíce jsou vrbičkové stavby pokryté listím, do konce první sezóny bývají přírůstky rašících vrbových prutů i 200 cm. 

 

Kdy se živé stavby sázejí? 

 

Stavby realizujeme v období, kdy je to zdravé pro rostliny, můžeme vám dát záruku, že se ujmou a tak předejdeme zklamání v budoucnu. Konkrétní období je od opadu listí (tj. přelom října a listopadu) až do konce dubna.

Sázet vrbové stavby v létě není dobrý nápad, protože ujímatelnost prutů je velmi nízká i přes velkou a nákladnou péči, kterou stavbě musíte dát.

 

Pokud máte o živé stavby z vrby zájem, neváhejte nás kontaktovat ještě ve stádiu přípravy projektu. Máte-li projekt již připravený, zamluvte si prosím stavbu pokud možno dopředu. 

Jaké stanoviště pro živé stavby vybrat? 

 

Základní tři pilíře pro krásnou živou vrbovou stavbu jsou světlo, voda a živiny v půdě. 

 

Vrbové stavby a světlo

Množství vody a živin můžeme společně ovlivnit, světelnost stanoviště vrbičkové stavby je však dána výběrem stanoviště. Takže to je nejdůležitější. Vrby jsou světlomilné rostliny. Pro živou stavbu proto vyberte stanoviště, které je alepoň polovinu slunečného dne osvíceno sluncem. Vhodná nejsou místa pod vzrostlými stromy, ve stinných údolích nebo v blízkosti vysokých staveb na jejich severních stranách. 

 

Vrbové stavby a voda

Místo pro vrbovou stavbu nemusí být nutně na bažinně nebo nadprůměrně vlhké. Tam, kde průměrně roste trávník, jste schopni při pravidelné zálivce během prvního roku, kterou vás naučíme, dosáhnout skvělých úspěchů, velkých přírůstků a krásných staveb. Je vhodné, aby v blízkosti vrbové stavby byl zdroj vody pro zálivku. Pokud je místo např. v městkém parku, je nutné počítat se zálivkou např. cisternou. Dobrému hospodaření s vodou přispívá mulčování.

 

Vrbové stavby a živiny

Bilanci živin v půdě je možné účinně ovlivňovat, a na základě situace na místě vám dáme instrukce, jak pro živé stavby z vrby zajistit dostatek živin. Výjimečně jsme přistoupili i k úplné výměně velmi těžké jílovité hlíny za kvalitní ornici, to ale v drtivé většině případů není nutné. Stavěli jsme živé ploty na rumišti, rostou skvěle. Postavili jsme vrbová teepee na navážkách tak, že se otvory musely vrtat těžkými vrtacími kladivy, první rok měly 150 cm přírůstky.

Důležité je posoudit situaci a té přizpůsobit jak samotnou stavbu, tak následnou péči.

Mulčování je pro živé stavby z vrby z hlediska živin výhodné. Mulč zabraňuje plevelům v růstu okolo prutů a tím odčerpávání živin z půdy. 

Mulčování živých staveb

ANO či NE?

Pro zdárný vývoj stavby, dostatečný přísun živin i vláhy, je mulčování pro vaši živou stavbu pomocí.

Nejde jen o sekání trávy, které je v případě mulčované stavby mnohem snazší. Zejména v prvních letech života potřebuje vrbová stavba dostatek živin, vláhy a světla. Rozrůstající se plevele a tráva však přísunu živin i vláhy brání. Mulčování si můžete po realizaci sami. 

 

Mulčování lze provádět jak textilií s následným zakrytím kamínky, kůrou, slámou či jiným přírodním materiálem, tak pouhým zasypáním kůrou. V případě, že budete volit mulčování bez textilie, pouze kůrou, musí být kůra v dostatečně vysoké vrstvě a po čase je třeba mulč obnovovat, aby nedal trávě šanci k růstu.

 

To, zda budete chtít stavbu mulčovat či nikoli, je pouze na vás. Mulčování není součástí základního ceníku staveb, proto je třeba vždy se předem dohodnout, zda si budete přát stavbu mulčovat, či nikoli.

Proč si vybrat nás? 

 • DOSTANETE TO, CO JSTE SI PŘÁLI A ZAPLATILI

  • naše stavby opravdu mohutně obrostou

 

 • INFORMAČNÍ SERVIS

  • kdykoliv v průběhu roku se na nás můžete obrátit s dotazem, rádi vám poradíme

  • v průběhu roku zasíláme informační emaily, ve kterých upozorňujeme na milníky v péči o stavu (střih, hnojení, výskyt škůdců), vedeme vás k maximální prosperitě  vrbových staveb

  • na mnoho staveb se jezdíme dívat a v průběhu roku, pozorujeme různá stanoviště a optimalizujeme péči o vaši živou stavbu

  • unikátní návod k údržbě, který dostanete po realizaci, neustále aktualizujeme podle posledních poznatků z pozorování klíčových staveb i odborných poznatků

 

 • NA MATERIÁLU NEŠETŘÍME

  • nesbíráme vrbu ve volné přírodě, pěstujeme speciálně vybrané klony na plantáži a sklízíme je ve správný čas

  • živý materiál jde z plantáže přímo na zakázku nebo je skladován vždy dle přísných zásad, kropíme jej i během přesunů na dlouhých trasách

  • přísně používáme pravidlo rozestupů kosterních prutů 30 cm, pokud terén dovolí, mezi kosterní pruty jsou umístěny ještě pruty výpletové, takže vzdálenost prutů u země je pouhých 15 cm. Nemůžeme se nám tedy stát, že pruty jsou 60 cm od sebe, jak to vidíme u některých staveb po ČR

  • použijeme tedy i čtyřnásobné množství prutů na stavbu než jsme na těchto stavbách po ČR viděli

  • pro úvazy používáme pro nás na zakázku vyrobený vázací materiál ve formě vázací bužírky s průtažností min. 410% a UV filtrem. Úvaz tedy roste spolu se stavbou, nezaškrcuje rostlinu a vydrží mnoho let.

 

 • NEPOUŽÍVÁME SUBDODAVATELE

  • Pokud si objednáte nás, přijedeme my. Nepřeprodáváme zakázky někomu jinému, tak jak se to stalo firmám v posledních letech. Výsledkem byla nejen pochybná kvalita práce a suché "živé" stavby, ale také zklamání a rozčarování objednatele a investora. 

 

Ano, jsme dražší než konkurence. A nebude to jinak. Na stavbě strávíme podle informací investorů, kteří mají možnost srovnání, cca 2-3x více času než jiné firmy. Použijeme více materiálu. V našich stavbách je více místa (igloo a tunel) díky unikátnímu profilu staveb. 

To jsou důvody, proč stále více investorů, kteří v minulosti stavěli s konkurencí, přechází k nám. Jde jak o architekty, tak generální dodavatele dětských hřišť či investory z příspěvkové sféry, u kterých děláme stavby znovu. 

Anchor 2

Druhy živých staveb z vrby

Igloo z vrby

 

Vrbové igloo z živé vrby

Vrbové igloo z živé vrby

Teepee z vrby

 

Vrbové teepee z živé vrby

Vrbové teepee z živé vrby

Tunel z vrby

 

Vrbový tunel z živé vrby

Vrbový tunel z živé vrby
Živý vrbový slunečník

Živý vrbový slunečník

 

Slunečník z živé vrby

Vrbový altán s korunou

Altán s korunou

Živý monumentální vrbový altán 

Hlavové ladovy vrby

Hlavové vrby

 

Výsadba Ladových hlavových vrb

Zastínění pískoviště

 

 Vrbový altán z živé vrby vhodný i pro zakrytí pískoviště

Zastínění pískoviště - vrbový altán z živé vrby

Bludiště z vrby

 

Vrbové bludiště z živé vrby

Vrbové bludiště z živé vrby

Živé ploty z vrby

 

Vrbový živý plot

Vrbový plot z živé vrby

Co jiného?

 

Máte požadavek na monumentální stavbu, zpevnění břehů nebo máte zcela jedinečný a nový nápad?

Napište nám nebo nám zavolejte!

Živé sochy

 

Vrbové sochy z živé vrby

Oblouk z vrby

 

Vrbové oblouky z živé vrby i pro svatební účely

Vrbové stavby
Vrbové sochy z živé vrby
Vrbový oblouk z živé vrby
Anchor 3
Anchor 4
bottom of page