top of page
Vrbové stavby - údržba

Rekonstrukce živých staveb z vrby

Začněte znovu věřit v krásu živých staveb z vrby

Vrbové stavby se za poslední roky po celé České republice rozšířily. Ne vždy je postavil někdo, kdo problematice rozumí. Mnohdy investoři nedostali návod k údržbě nebo byla údržba zanedbána. Minulou sezónu jsme se setkali asi s desítkou případů, kdy se na nás obrátili mateřské školy, obce, města či občanská sdružení se žádostí o rekonstrukci či obnovu živých staveb z vrby. Pomohli jsme jim. Podívejte se na několik příkladů.  

Proces rekonstrukce živých staveb

ZADÁNÍ

STANOVIŠTĚ

PRUTY

ÚVAZY

ŽIVINY

ÚDRŽBA

 • Analýza fotodokumentace

 • Velké stavby konzultace na místě

 • Analýza dosavadní péče 

 • Světelné a půdní poměry 

 • Intenzita užívání 

 • možný pH test půdy

 • Nahrazení uschlých prutů

 • Střih 

 • Využití stávajících prutů k náhradě

 • Odstranění nevhodných úvazů

 • Pevné svázání stavby

 • Na základě analýzy poměrů na stanovišti dodání vhodné výživy 

 • Instruktáž k další péči

 • Předání kompletního návodu k další péči

 • Vyškolení personálu

 • Dohoda o péči z naší strany

Ukázkové projekty

Lázeňská louka Říčany

Počátkem roku 2016 jsme byli požádáni o pomoc při rekonstrukci zdevastované a odumírající vrbové stavby altánu v Lázeňské louce v Říčanech. Zhotovitel dle vyjádření města nepředal informace o tom, jak má být o stavbu pečováno. Na stavbě byly provedeny střihy v nevhodném období, což naopak ještě zhoršilo její již tak špatný stav a stala se nejen nehezkou, ale především nebezpečnou.

Původní stav vrbových staveb na Lázeňské louce v Říčanech
PŘED...
Stav vrbových staveb po revitalizaci
...PO
NAŠE ŘEŠENÍ:

Stavba byla kompletně zregenerována. Provedli jsme hluboký zimní střih ve správném období, jelikož jen tak má střih regenerační účinek na stavbu a není decimující, jak tomu bylo v letech předešlých.

Následovala kompletní analýza půdních vzorků, abychom zjistili, jaký je stav půdy v okolí celé stavby. Poté byly po celé délce stavby vysazeny vrbové řízky, které měly za cíl doplnit oblouky, které nebude možné již zregenerovat a půda byla doplněna o chybějící prvky. Následovalo odstranění zcela nevhodného vyvazovacího materiálu a kompletní zpevnění všech vysazených oblouků.

Ozdravný zákrok byl doplněn o několik dalších kroků, které jsou součástí našeho jedinečného know-how, které neustále zlepšujeme. 

Výsledek je z obrázků více než patrný. Údržbu altánu nyní provádíme pravidelně 3x ročně.

CO DODAT?

Bohužel i dnes se setkáváme s případy, kdy realizátoři vrbových staveb s klienty o údržbě vůbec nemluví nebo jim poskytují zcela nevhodné informace vedoucí ke kompletnímu odumření vrbových staveb. Zaplétání nových vrbových výhonků do konstrukce je jen jedním z řady nešvarů, které u nás bohužel zdomácněly.

Ptejte se na reference a požadujte informace o údržbě!

POSUDEK SOUDNÍHO ZNALCE:

„V důsledku nedostatečného provedení či nedodržení některých úkonů v rámci příslušného technologického procesu, došlo k vysokému procentu odumření (cca 30 – 60% suchých) vysazených prutů, jejich rozklad i vylamování a společně s rozpadem úvazků dochází k rozpadu celé konstrukce klenby hladkého tunelu, zejména v jeho vrcholové části (viz fotodokumentace). Metlovitý, dnes již souvislý, hustý až spletitý obrost, dosahující dnes délek až 5m a je mmj. váhově i objemově předimenzovaný (dokonce se již tvoří jakési sekundární koruny), jeho segmenty se již vyvrací, vylamují a v důsledku úplné absence pravidelného, cíleného, hlubokého řezu se rozpadají i rozlamují primární pruty a urychluje se tak negativní proces totálního rozvrácení a zánik celé konstrukce.“

Vrbové teepee MŠ Vorlina

Když jsme ve Vlašimi stavěli vrbový tunel, padla také řeč na teepee z živé vrby, které stavěla zahradnická firma. Protože jsme měli ještě jeden projekt nedaleko, zadali úkoly do našeho dalšího příjezdu. Čtyři metry vysokou stavbu bylo třeba nejdříve ostříhat. Protože mateřské škola potřebovala ušetřit, provedli si základní střih sami. 

My jsme pak přijeli, stavbu zpevnili, dosadili a postarali se půdu a výživu. Výsledkem je nadšení z "jakonovéstavby", kdy nikomu nevadí, že není zcela souměrná...

Původní stav Vrbového teepee MŠ Vorlina
PŘED...
Revitalizace vrbového teepee v MŠ Vorlina
...PO

Použijte tento kontaktní formulář

Kdy se rekonstrukce provádí

Kontaktujte nás hned, bez ohledu na roční období.  Zásah ke zlepšení zdravotního stavu a vzhledu stavby je možné udělat téměř v každém ročním období. Komplexnější opravy s výměnou prutů se pak dělají od listopadu do dubna. 

Váš vzkaz byl úspěšně odeslán

Kontaktujte nás, těšíme se

Nebo nás kontaktujte zde: 

 

Telefon: 721 580 418
E-mail: info@naplot.cz

bottom of page