Svatební oblouk z živé vrby

Vrba je u paty oblouku v rozestupech tak, aby se celá mohla listy obalit. Více vrstev menších prutů pak zajišťuje olistění i ve spodních částech oblouku. Klient bude na celý povrch palouku umisťovat umělý trávník, proto není třeba žádného mulčování.