Svatební oblouk z živé vrby

Opletení živými vrbovými pruty je konstruováno důmyslně s geometrickou přesností tak, aby celek působil opticky vyváženě.