Svatební oblouk z živé vrby

Svatební oblouk z živé vrby je tvořen opěrnou konstrukcí z lísky a je opředena několika vrstvami živých prutů, které zakoření a pokryjí jej listím.